Agenda

De Stinzenstruin en de Stinzenflora-monitor in 2018

 Dit jaar is Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. De vroege voorjaarsbloeiers, stinzenplanten, zijn bij uitstek groen cultuurhistorisch erfgoed. Op een tiental landgoederen en tuinen van states, stinzen, en stijlvolle eeuwenoude monumentale panden in en buiten Friesland is de stinzenflora te bewonderen. Op sommige locaties waren deze bijzondere planten er al een paar honderd jaar geleden. In februari bloeien de Sneeuwklokjes al en Sterhyacint. Longkruid, Holwortel en Bostulp zijn slechts een paar andere voorbeelden van deze voorjaarsbloeiers. Elke stinzenplant bloeit op haar eigenwijze tijd, geen seizoen is gelijk en daarom is er de Stinzenflora-monitor waar je kunt zien wanneer wat waar bloeit. Dit is een goed hulpmiddel bij het plannen van een bezoek aan deze terreinen ( www.stinzenflora-monitor.nl )

De Kalender in de Stinzenflora-monitor geeft wekelijks actuele informatie over Stinzenflora in Nederland. Met regelmaat wordt ook bericht over de bloei van de stinzenplanten elders in Europa of over bijzonderheden en de lange geschiedenis van deze planten. Dit alles wordt rijk geïllustreerd met mooie foto’s door de deelnemers en afbeeldingen uit oude boeken. Dit jaar is de lijst van planten uitgebreid. De tabel in de kalender is vernieuwd en beter leesbaar. Hij is actief van 10 februari - 13 mei 2018 op de website www.stinzeflora-monitor.nl Daar staat ook de informatie over de vele voorjaarsactiviteiten die de deelnemers aan de Stinzenflora-monitor organiseren. 

In het voorjaar ‘Erop uit’ 

Touren over het weidse Friese platteland en in de beschutting van Gelderse bossen

 Dit jaar is een handzame thema- en routekaart verkrijgbaar bij de toeristisch-recreatieve centra en de aangesloten organisaties. Deze kaart laat zien welke locaties echte bloeiende hotspots van Friesland zijn. In oostelijke of westelijke richting zijn diverse tochtjes mogelijk. Een struin kan bijvoorbeeld beginnen in Jelsum, gevolgd door Koarnjum, Stiens, Frjentsjer en Easterein. Vandaar richting Raerd, om via Ljouwert, Feanwâlden, Kollum te bezoeken. Starten kan op eigen gelegenheid en vanaf elk gewenste locatie. Tip om te overnachten: heerlijk tot rust komen door onderweg te overnachten in een van de vele Friese B&B’s.

 Stinzenflora hotspot buiten Friesland:

In Gelderland is in de beschutte omgeving van het landgoed bij het kasteel Hackfort een waar stinzenfloraparadijs. Daar kunt u zien hoe op een dergelijk oud terrein de stinzenflora hersteld wordt. Deze locatie is ook opgenomen op de stinzenflora-routekaart op de website.

 Uniek authentiek arrangement

Met de Friese paardentram langs stinzenflora op historische locaties

 De landgoederen Dekema State in Jelsum en Martenastate in Koarnjum, en Stinze Stiens, de Vlaskamp-parktuin bij het Doktershûs vlak bij de oude St. Vituskerk, zijn samen fraaie voorbeelden van historische locaties met een rijke stinzenflora. Het hele seizoen door is er veel te genieten van deze vroege voorjaarsbodes.

Op 7 april 2018 kunt u meegenieten tijdens een ‘StinzenFloraTour’ met de Friese paardentram in een volledig verzorgd beleefarrangement.

Programma

Een gastvrije ontvangst met koffie en oranjekoek vindt plaats bij Pakhûs SOLO in Stiens. Hier begint de StinzenFloraTour met een ‘praatsje’ over de cultuurhistorische achtergrond van de ‘stinzenblomkes’ en informatie over de ‘Vlaskamptún’, gevolgd door een stinzenstruin door de tuin. De reis wordt vervolgd met de paardentram naar landgoed Martenastate te Koarnjum waar een wandeling met een deskundige gids u wegwijs maakt in dit park, rijkelijk gevuld met stinzenflora. Bij de Túnmanswente staat een Fryske lunch klaar. Op Dekema State in Jelsum, een eeuwenoude state met prachtige tuin en bos wordt de rondleiding door de tuinbaas gegeven en vindt een gezellige afsluiting plaats. De paardentram brengt u op de namiddag terug naar de startlocatie te Stiens. Kosten arrangement: € 49,50 per persoon. Reserveren noodzakelijk.

Voor informatie zie de Kalender van de Stinzenflora-monitor: 

www.stinzenflora-monitor.nl

 


 

 

 

 

.